Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 27.9 °C