Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 14.4 °C