Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: -15.5 °C