Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 32.6 °C